Dzisiaj jest: PONIEDZIAŁEK, 25.06.2018
>> ŚLĄSK
>> JAWORZNO
BUDOWNICTWO
PASYWNE I NISKOENERGETYCZNE
Cechy domu pasywnego
house images break line Czym wyróżnia się dom pasywny

Dom pasywny jest budynkiem który ma znacznie niższe zapotrzebowanie na zużycie energii w stosunku do budynków energooszczędnych. Podstawowym kryterium dla oceny czy budynek spełnia swoimi parametrami cechy domu pasywnego jest zużycie energii potrzebnej na ogrzanie budynku, wynosi ona 1.5 litra oleju na m2 rocznie.

Ogólnie rozpatrując koncepcję budowy domu pasywnego należy mieć świadomość, że budynek pasywny to nie jest to samo co budynek energooszczędny.

Budowa domu pasywnego wymaga trzymania się ściśle założonych kryteriów i wszelkie odstępstwa od nich już na etapie projektu, jak również popełnione błędy w trakcie budowy (zwłaszcza brak doświadczenia lub nawyki poszczególnych ekip budowlanych) mogą się przyczynić do tego, że wybudowany budynek będzie spełniał co najwyżej normy budynku ocieplonego lub w korzystniejszym wariancie energooszczędnego ale nie będzie spełniał norm domu pasywnego ani niskoenergetycznego.

Ilustrując to prostym przykładem nie wystarczy tylko ocieplić budynek i zamontować rekuperator czy pompę ciepła żeby mieć dom pasywny. Jak również nie są to jedyne dostępne rozwiązania techniczne (rekuperator, pompa ciepła), które umożliwiają spełnienie w naszej planowanej inwestycji parametrów i cech domu pasywnego.

Poniżej w tabelach pokazujemy różnice w zapotrzebowaniu na energię i klasyfikacje energetyczne budynków.

Podział na budynki energooszczędne

  Zużycie energii
(kWh / 1m2 / rok)
Dom nieocieplony >140
Dom tradycyjny =110
Dom enerooszczędny <70
Dom pasywny <15

Klasyfikacja Energetyczna Budynków

  Zużycie energii
(kWh / 1m2 / rok)
Bardzo energochłonny >250
Energochłonny 150-250
Średnioenergochłonny 100-150
Średnioenergooszczędny 80-100
Energooszczędny 45-80
Niskoenergetyczny 20-45

Z naszej strony służymy doradztwem dla inwestycji budowlanej, mającej spełniać parametrami cechy domu pasywnego lub niskoenergetycznego.

Możemy również wykonać taki projekt od podstaw lub dokonać analizy istniejącego projektu.